Вы здесь

Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл

Printer-friendly versionPDF version

Громадсько-активні школи діють у більшості країн Східної, Центральної, Південної та Західної  Європи, Азії, Росії, США, Канади. З метою розроблення спільного бачення ефективної моделі громадсько-активної школи у 2007 році були розроблені міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл. Стандарти можуть бути використані як діючими громадсько-активними школами для покращення своєї діяльності, так і іншими школами, які мають бажання працювати як громадсько-активні.

Чому стандарти?

Визначені стандарти допоможуть Вам:

 • визначити сильні та слабкі сторони діяльності школи;
 • визначити потреби у навчанні;
 • зосередити співпрацю з іншими установами та зацікавленими сторонами;
 • оцінити співпрацю з громадою;
 • визначити загальні принципи діяльності ГАШ та послуги, які надаються на базі школи.

Використовуючи стандарти, Ви зможете:

 • визначити рівень розвитку школи та пріоритети майбутніх дій;
 • слідкувати, щоб уся громада (батьки, діти, мешканці) була задіяна у програмах, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб;
 • залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їх дітей та участі у житті школи.

Стандарти громадсько-активних шкіл охоплюють такі сфери:

1. Лідерство

Розвиток та покращення діяльності школи залежить від сильної команди, яка об`єднана спільним баченням, цінностями у досягненні мети школи.  Ефективний керівник забезпечує працівників усіма необхідними ресурсами, можливостями та підтримкою для проведення діяльності високої якості.

2. Партнерство

Ефективна ГАШ спрямовує свою діяльність на розвиток партнерських стосунків із установами, що є на території громади. Такі стосунки забезпечують гармонійну роботу різних установ із дітьми, їх сім’ями та місцевою громадою, забезпечують тісну співпрацю та підтримку один одного.

3. Соціальна інклюзія

Однією з найкращих рис ГАШ є створення умов та можливостей навчання для усіх дітей і дорослих, не зважаючи на їхнє походження, релігійні віросповідання, етнічний та соціальний статус, стан здоров’я тощо. Важливою місією таких шкіл є забезпечити учнів рівним доступом до навчання та сприяти створенню навчальної атмосфери у класі, вільної від упереджень та стереотипів, а також реалізації програм, доступних для всіх членів громади.

4. Послуги

ГАШ є центральним ресурсним центром у місцевій громаді й надає їй певні послуги, які визначені відповідно до потреб мешканців. Послуги надають підтримку сім’ям та можливості для навчання дорослих. Школа може самостійно впроваджувати послуги та залучати до їх реалізації інші установи на території школи або громади.   

5. Волонтерство 

ГАШ заохочує учнів брати активну участь у житті громади. Це допомагає їм реалізувати навчальні ситуації, розглянуті у класі, у реальному житті. Волонтерство розвиває в учнів почуття довіри та поваги до жителів громади та забезпечує важливу умову розвитку дитини - її співпрацю з іншими членами громади, а не тільки із батьками і вчителями. ГАШ залучає до волонтерства не лише дітей, а й їх батьків та членів громади. 

6. Навчання впродовж усього життя

Навчання впродовж усього життя є важливим елементом для усіх людей, які реагують на змінами та слідкують за швидким розвитком сучасного світу. Для учнів важливо розуміти, що навчання – це процес, який відбувається впродовж усього життя, а школа – не є єдиним місцем для навчання. Прикладом цього повинні бути дорослі, які показують, що навчання може бути не лише задля роботи, а й задля задоволення.

7. Розвиток громади

ГАШ – це школа, яка сприяє розвитку громади. У деяких країнах школа є важливим каталізатором змін та процвітання у своїй місцевості, в інших цю місію виконують інші установи. Індикатором таких шкіл є те, що вони є місцевими лідерами розвитку громади. У цьому випадку вони допомагають громадським групам застосовувати всі свої сили при виконанні завдань, залучати до цього громадськість та надавати послуги місцевому населенню.

8. Залучення батьків

Добре відомо, що учні навчаються краще, якщо їхнє навчання підтримують батьки. Усім батькам слід знати потреби розвитку дитини та якнайкраще забезпечити навчальне середовище вдома. Для цього необхідна активна співпраця між батьками та вчителями.  ГАШ надає можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи. 

9. Шкільна культура

Важливим елементом ГАШ є те, що вони відкриті та сприятливі до змін. В основі навчальних методів таких шкіл лежать демократичні цінності. Працівники школи роблять усе можливе, аби знайти кращі способи розкриття потенціалу в дітях, в їхніх сім’ях і всіх членах громади. Шкільна культура полягає у тому, аби  розвинути бажання учнів бути інноваційними, творчими та активними у житті навчального закладу.

Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл були розроблені у рамках проекту «Підвищення міжнародної якості діяльності громадсько-активних шкіл», який був ініційований Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у партнерстві з:

 • Красноярською регіональною молодіжною громадською організацією Центр «Сотрудничество на местном уровне» (Росія) – http://www.kccp.ru
 • Організацією “ContinYou” (Великобританія) – http://www.continyou.org.uk
 • Організацією «Nova Skola» (Чеська Республіка) – http://www.novaskola.org
 • Освітньою програмою «Раs сu Pas» (Молдова) – http://www.issa.nl
 • Чабою Лорінці, міжнародним консультантом, агенція GlobeEd Services (Угорщина, Канада).

Проведення самооцінки, як того вимагають міжнародні стандарти якості діяльності  ГАШ, може стати ключовим елементом створення сильної та ефективної позиції школи. Цей процес складається з перегляду своїх можливостей, оцінювання та визначення досягнень. Стандарти є засобом самооцінювання, а не контролю! Важливим елементом процесу самооцінки відповідно до міжнародних стандартів є створення планів розвитку шкіл, де активну участь беруть як представники школи, так і представники місцевої громади.

Сьогодні міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл успішно використовуються громадсько-активними школами України, Росії, Великої Британії, Чеської Республіки, Молдови, Казахстану, Боснії та Герцеговини та Вірменії. Ознайомитися з досвідом використання міжнародних стандартів можна на сайті www.communityschoolstandards.org.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer