You are here

Полтавська загальноосвітня школа I – III ступенів ім. Панаса Мирного

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Богодиста Світлана Павлівна
Community School Coordinator: 
Тутак Ірина Миколаївна
Address: 
36011 м. Полтава, вул. Карла Лібкнехта, 66
Phone: 
(05322)74552, (05322)74412
Email: 
school8.poltava@mail.ru
Web: 
http://school8poltava.ucoz.ru
About: 
Швидкоплинні зміни у суспільстві, нові потреби часу, безперечно, впливають на школу, змінюючи її соціальну та суспільну роль. Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 ім. Панаса Мирного не залишається осторонь цих змін. Виховна робота зорієнтована так, щоб навчити дитину бути громадсько свідомою особистістю, яка здатна мати активну життєву позицію, приймати самостійні рішення. З цією метою у школі діє система учнівського самоврядування – ТО « Відродження», яке охоплює різні напрямки роботи і є активним дієвим учнівським органом школи. Важливою складовою роботи закладу є патріотичний напрямок діяльності. Історико-патріотичний гурток «Пам'ять» - переможець ХІ Обласного конкурсу пошукових загонів. Його робота спрямована на дослідження та вивчення історії рідного краю – мікрорайону Кобищани, традицій школи, її славетних випускників. Другою складовою виховної роботи є екологічний напрямок. Уже багато років школа обрала об’єктом екологічної опіки Зелений Гай, який знаходиться поруч із навчальним закладом. Постійно проводиться упорядкування вулиці Карла Лібкнехта та залучення до «чистих днів» мешканців мікрорайону. Екологічна робота учнівського та учительського колективу представлена щорічними акціями «До чистих джерел» та «Малі ріки Полтавщини». Активно представлена у системі роботи волонтерська діяльність закладу. Учні опікуються ветеранами мікрорайону, непрацездатними одинаками, тощо. Важливою стала започаткована у 2012-2013 н.р. акція « Ні - байдужості!», в ході якої протягом року надається шефська допомога Обласному дитячому протитуберкульозному санаторію. Школа підтримує активні культурні зв’язки із громадою щорічно проводиться Свято вулиці Довженка, під час якого влаштовується справжній мистецький концерт для жителів мікрорайону, частують смачною кашею. Не можна уявити виховну роботу без тісної співпраці із батьками закладу. У 2006 році школа брала участь у Всеукраїнському експерименті «Школа майбутнього» у номінації «Школа-родина». Батьків залучаємо до співпраці у різних напрямках роботи: волонтерській, господарській, виховній.
Schoolchildren: 
229
Community type: 
Територіальна громада м. Полтави
Phylosophy: 
Громадсько – активна школа сьогодні є найоптимальнішою моделлю суспільного діалогу. В її основі, на нашу думку, повинні лежати такі аспекти: - Співпраця; - Демократизація; - Відкритість. З чого ми хочемо розпочати? Перш за все, зі створення єдиної команди, яка об’єднана спільним баченням розвитку. В основі єдиної команди – виховання колективної творчої свідомості. Жоден творчий колектив не можна уявити без філософії діалогу у співпраці. По - друге, демократизацію діяльності закладу ми бачимо у широкому залученні до співпраці різних сторін громадського суспільства. Саме при цьому, на нашу думку, школа набуде статусу освітньо – культурного центру громади. Ми є відкритими для різних форм співпраці, прагнемо бачити позитив у будь – якому напрямку. Ми вважаємо, що сучасна школа, це не лише освітня категорія, а швидше – соціальна. Тому будуємо і будемо продовжувати роботу у напрямку: учні – батьки – громада – державні органи влади Плануючи роботу ГАШ, бачимо її у площині таких питань: - Яку школу мріємо побудувати ? - Що для цього зроблено і що попереду? - Що особисто кожен може зробити у системі ГАШ? - Що ГАШ дасть мені?
Projects: 

Проект №1:

Назва проекту: " Школа – життєвий учитель "

 Назва закладу, який подає проект: Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 ім. Панаса Мирного

 Виконавці проекту (кількість та категорія): учні 9-10 класи ( 44 уч.), учителі (3 чол.), батьки учнів закладу.

 Партнери та спонсори проекту (якщо є):

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

 міська газета "Полтавський вісник"

 відділ  у справах  сім’ї та молоді Полтавської міської ради

центр соціальної служби для сімї, дітей та молоді

Цільова аудиторія (кому саме надається допомога): Полтавський обласний дитячий протитуберкульозний диспансер, Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно - рухового апарату, жителі мікрорайону школи, ветерани війни та праці, учителя, пенсіонери, малозабезпечені люди похилого віку.

 Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту: Октябрський район м. Полтави

 Терміни реалізації проекту: вересень 2013 – травень 2015 року.

  ОПИС ПРОЕКТУ

 1. Мета проекту:  кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного і суспільного блага.

 2. Завдання проекту:

-  виховання у дітей доброзичливості, милосердя, бажання надати допомогу тим, хто її потребує;

- висвітлити проблеми дітей та людей похилого віку у навчальному закладі та засобах масової   інформацію;

- зростання загальної культури;

-  адаптація до самостійного життя.

 

Проект №2:

Проект патріотичного спрямування

«Пишаємось минулим,

Вивчаємо сьогодення,

Навчаємось для майбутнього»

 

Обґрунтування актуальності проекту

Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості , де одне із пріоритетних місць займає патріотичне виховання молоді.  Адже існує пряма залежність між державою і людиною. Якісно нову демократичну державу можуть створити лиш ті, що  люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам.

      Виховання особистості має бути спрямоване перед усім на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, міста, держави. Сучасні діти в більшості соромляться бути патріотами України, вважаючи американців, французів більш достойними поваги в світі, не розуміючи, що повагу до нації формує кожен із нас. А проблема в тому, що молодь поняття "патріотизм" розуміє поверхнево. За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, ланкою, де формується національна свідомість, особистісна зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України, її розквіті.  Виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. І саме тому я запропонувала своїм учням залучитися до реалізації цільового творчого проекту патріотичного виховання.   Велику роль в досягненні результативності має тісна співпраця з відповідними ланками територіально-виховного модулю школи :

§  Радою ветеранів Октябрського району;

§  управлінням юстиції;

§  громадськими організаціями патріотичного спрямування;

§  обласним краєзнавчим музеєм,  бібліотеками, науковцями  та краєзнавчими закладами  міста;

§  батьківською громадою закладу;

§  ТК "Лтава", ЗМІ;

Мета проекту:

§  поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;

§  формувати повагу до Конституції, законів своєї держави, потребу в їх дотриманні, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, захищати її прагнення до інтеграції у світове європейське співтовариство, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;

§  розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти учнів,

§  виробити вміння і навички збирати й записувати зразки народної творчості;

§  виховувати високі моральні якості особистості;

§  стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті класу, ліцею, міста та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського обов’язку.

Завдання проекту:

§  створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя, саморозвитку, самовираження і самореалізації;

§  перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, само творчості і посильної участі у творенні світу свого життя;

§  побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є само розвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості;

§  виявлення рівня сформованості в учнів патріотичних і громадянських якостей;

§  допомога учням у їх соціально-політичному і громадянському змужнінні;

§  розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;

§  використання інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої діяльності учнів;

§  гармонізація сімейно-шкільного виховання;

§  впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;

§  науково-методичне забезпечення виховного процесу.

III.            Тип проекту: творчий, виховний, колективний, довготривалий

IV.            Учасники проекту: учні класу, класний керівник, працівники управління юстиції, батьківська громадськість

V.            Термін дії проекту: 2013-2016 роки.

Етапи проекту:

1 етап "Я – учень Полтавської ЗШ № 8 ім. Панаса Мирного "( 2013-2014 н.р.)

Періоди

Тематичний зміст виховної роботи

Підготовчий

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками

2. Екскурсія до музею історії школи

3. Пошукова експедиція "Моя рідна вулиця. Вулиця, на якій розташована моя школа"

4. Експрес-опитування "Що ти знаєш про символіку школи?" ( для початкових класів)

Основний

1. Урок  патріотичного виховання для учнів молодших класів: « Славетні випускники рідної  8 школи»

2. Година спілкування "Школа– наш дім, ми – господарі в ній"

3. Бесіда "Виконую кодекс честі  учня"

 

Заключний

1. Оформлення матеріалів пошукової експедиції "Моя рідна вулиця. Вулиця, на якій розташований моя школа".

2. Оформлення фотопрезентації "Традиції моєї родини"

 

 

 

2 етап "Я – Полтавчанин!" (2014-2015 н.р.)

Періоди

Тематичний зміст виховної роботи

Підготовчий

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками

2. Пошукова експедиція "Історія моєї родини – в історії рідного краю", присвячена  70 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній Війні

3. Урок  патріотизму у сучасності  " Місце подвигу є завжди" ( урок-презентація)

4. Пошуково-краєзнавча експедиція "Славні Кобищани в історії Полтави"

Основний

1.Збір інформації для Полтавської енциклопедії  під редакцією О.А.Білоуська «Впиши свою сторінку в історію» ( повідомлення про історію школи)

2.Пощукова експедиція, присвячена життю та подвигу О.В.Васька ( випускника школи)

 
 

Заключний

 

1. Оформлення матеріалів пошукової експедиції "Історія моєї родини – в історії рідного краю", присвячена 70 річчю Великої Перемоги (для музею історії школи)

2.Оформлення та захист пошукового дослідження життя та подвигу О.В.Васька

3 етап "Я – громадянин України!" ( 2015-2016 н.р.)

Періоди

Тематичний зміст виховної роботи

Підготовчий

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками

2. Батьківські збори (спільно з учнями) "Не примушувати, а зацікавлювати!"

3. Бесіда "Основні державні та національні свята України".

4. Батьківські збори (спільно з учнями) "Не примушувати, а зацікавлювати!"

Основний

1. Урок  патріотизму  « Славетні сторінки патріотизму в історії України»

2. Година спілкування "Державні символи України"

3. Брифінг інтелектуалів "Година геніального  випускника" (з історії України)

4. Урок громадянськості "Гуманістична мораль у громадянському суспільстві" (спільно з управлінням юстиції)

5. Марафон ерудитів "Моя держава – Україна"

6.  Подорож мережею Інтернет "Українці за кордоном. Українська діаспора"

Заключний

1.Оформлення матеріалів проекту та їх представлення та захист.

2.Створення пам’ятки для учнів середньої школи з патріотичного виховання.

3.Проведення підсумкового тесту на визначення рівня сформованості патріотичних якостей.

 

Проект №3:

Екологічний проект

"Зелений Гай – осередок екологічного виховання молоді»

Девіз: "Земля не належить людині - людина належить Землі!"

Тип проекту: інформаційно-екологічний

Мета проекту: виховання екологічних компетентностей молоді, впровадження інформаційних компетентностей учнів у навчально-виховний процес.

Завдання:

1. Виховувати екологічний світогляд та екологічну культуру молоді;

2. Сприяти поширенню екологічних знань;

3. Оволодіти правилами раціонального природокористування;

4. Засвоїти народні традиції у взаєминах людини і природи на базі краєзнавчого матеріалу;

5. Залучити молодь до природоохоронної діяльності на основі набутих у школі знань.

Учасники проекту: учні 11 класу та учительський колективи закладу, мешканці мікрорайону.

Термін реалізації проекту: довгостроковий.

Напрямки роботи:

-         науково - дослідницька робота;

-         агітаційно – просвітницька діяльність;

-         інформаційно-комунікаційна діяльність;

-         виховна робота;

-         природоохоронна діяльність;

-         проектування та моделювання.

Актуальність проблеми

Екологічне виховання молоді – важлива складова загальної освіти й надзвичайно важливий чинник розвитку гуманістичного суспільства.

 Екологічна освіта повинна бути спрямована на формування екологічної культури і виховання екологічних компетентностей учнів. З юних років важливо закріпити у свідомості кожної дитини, що людина – частина природи, тому від стану природи залежить життя людства.

         Екологічне виховання слід починати не в космічних масштабах, а прямо тут: біля свого будинку, на своїй вулиці, у дворі своєї школи. Тільки усвідомлюючи особисті можливості, навчаючись вирішувати найближчі екологічні проблеми, людина зуміє замислитись про долю всесвіту в цілому.

         Щоб у дитини виникла потреба захищати і зберігати довкілля, треба навчити її любити світ природи.

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer