You are here

Паланська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Реньгач Наталія Петрівна
Community School Coordinator: 
Реньгач Наталія Петрівна
Address: 
20340 с. Паланка вул. Леніна,5 Уманський район Черкаська область
Phone: 
(04744) 994 40
Email: 
palanka1@meta.ua
About: 
Паланська школа, як середній загальноосвітній заклад започаткувала себе в 1955 році, сучасне приміщення функціонує з 1970 року. Діяльність Паланської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямована на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних цінностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Педагогічний колектив працює над проблемою “ Розвиток особистісного потенціалу учня, його вміння самостійно вчитись, творчо мислити й працювати ”, головним завданням якої є забезпечення безперебійного навчально – виховного процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах. Сьогодні навчально-виховний процес забезпечує 23 педагогічних працівники, із них: 5 (22%) учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 12 (52%) – «спеціаліст першої категорії», 6 (26%) – «спеціаліст» (молоді вчителі, 1/3 колективу оновлено). Серед них: 4 (17%) присвоєно звання «учитель-методист», 1 (4%) – «старший учитель», 2 (9%) нагороджені знаком «Відмінник освіти України». До послуг учнів 12 навчальних кабінетів, кабінет інформатики підключений до мережі Інтернет, майстерня з обробки деревини та металу, спортивна зала, бібліотека, методичний кабінет. Поглиблено вивчається українська мова та фізична культура. Старша школа - профільна: філологічний профіль та біотехнологічний профіль. У школі функціонують гуртки: краєзнавчий, польської мови, «Бджільництво», вокально-інструментальний, «Квітникар», секції по волейболу, баскетболу та футболу. Науково-методична проблемна тема школи «Розвиток педагогічної майстерності вчителя як основа розвитку творчих здібностей школярів». Виховна проблемна тема школи «Формування здорового способу життя шляхом розвитку всіх аспектів здоров’я і духовності, інтелекту, фізичного розвитку, соціального захисту, формування особистості лідера, емоційно здорової людини». Стратегічна мета розвитку школи - сприяти формуванню здорового способу життя та покращенню якості освіти в умовах профільного навчання, розвивати тісну співпрацю з навчальними закладами міста, батьками, громадою, забезпечуючи при цьому рівний доступ учнів до якісної освіти. Завданням школи є: • створити відділення допрофесійної освіти на оволодіння учнями основ садівництва, бджільництва, квітникарства; • удосконалити матеріально-технічну базу школи, а саме: дообладнати навчальну базу для вивчення бджільництва, запустити в дію шкільну теплицю, поповнити спорудами спортивний майданчик школи. Концепція школи спрямована на модернізацію всіх підсистем школи та забезпечення процесу навчання, розвитку й виховання громадянина, особистості, якій притаманні демократична культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами та громадянською відповідальністю, професійна і соціальна компетентність, здатність до саморозвитку й самореалізації.
Schoolchildren: 
120
Community type: 
жителі села, батьки учнів, підприємці села
Phylosophy: 
Намагаючись сформувати у кожного учня активну громадську позицію, відчуття відповідальності за майбутнє держави, одним із пріоритетних напрямків розвитку учнівського самоврядування є залучення учнівського колективу до участі у справах сільської громади. Виховну систему школи спрямовано на формування таких рис, як відчуття причетності до спільної справи, любов до ближнього, готовність підтримати у складний час, милосердя, відповідальність за загальну справу. Головну роль у реалізації цього завдання відіграє учнівське самоврядування, уся його структура. Учні школи самоорганізовуються на озеленення й оновлення території школи, прибирання пам’ятних місць села, висадження шкільного саду. Одним із найголовніших напрямків роботи вже традиційно є допомога самотнім людям. У школі працює волонтерський осередок «Турбота». Його створено у 2010 році для поширення організованої, цілеспрямованої добротворчої діяльності учнів з надання допомоги самотнім літнім людям, пенсіонерам, інвалідам. В школі працює 6 волонтерських загонів з учнів 5-11 класів. Кожен загін має свою назву і конкретну програму дій: допомога людям похилого віку, особлива увага одиноким людям, вчителям-пенсіонерам; догляд за пам’ятними місцями, які знаходяться на території села; впорядкування шкільної території; шефство над дитячим садочком.
Projects: 

Проект

«Людям потрібна твоя допомога»

Термін реалізації: постійно діючий.

Мета проекту: допомога ветеранам, самотнім людям похилого віку, інвалідам, вчителям пенсіонерам; формування моральних цінностей учнів і турботливого ставлення до оточуючих.

Шляхи реалізації:

*    Проведення доброчинних заходів, акцій «Турбота», «Грані добра», «Пам’ятні місця»;

*    Залучення дітей та учнівської молоді до волонтерства.

Учасники проекту: учні 5-11 класів, класні керівники, педагог - організатор.

Результати: посильна допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Підбиття підсумків роботи - до 20 жовтня.

 

Проект

«Моє село, моя вулиця»

Термін реалізації: квітень – вересень 2013 року.

Мета проекту: зібрати краєзнавчий матеріал про село Паланка та створити шкільну залу «Моє село, для мене ти єдине».

Шляхи реалізації:

*    вивчити історію села Паланка;

*    зібрати матеріали про історію села, відомих людей села, сільських умільців на основі опитування старожилів;

*    оформити матеріал з таких тем: «Історія мого села», «Краєвиди рідного села», «Пам’ятні місця села», «Відомі люди села», «Орденоносці села», «Сільські умільці»;

*    зібрати матеріали про походження назв кутків села;

*    підготувати екскурсоводів шкільної зали «Моє село, для мене ти єдине».

Учасники проекту: учні школи, учителі, батьки, сільська громада.

 

Проект

 «Учень року»

Термін реалізації: постійно діючий.

Мета проекту: стимулювати активну творчу працю учнів у процесі навчання, гро­мадсько-організаційну, культурно-мистецьку, спортивну діяльність, пошук обдарованих учнів і створення умов для їхнього подаль­шого творчого зростання. Утверджувати активну життєву позицію та підвищувати престиж навчання серед учнів школи.

Завдання проекту: сприяння навчальній, громадсько-організаційній, культурно-мистецькій, спортивній діяльності учнів.

Учасники проекту: учні 5 - 11-х класів.

Шляхи реалізації:

Загальношкільний конкурс „Учень року” проводиться в шести номінаціях:

*    „Кращий інтелектуал року”

*    „Кращий дослідник року”

*    „Кращий активіст року”

*    „Краща творча особистість року”

*    „Кращий спортсмен року”

*    „Відкриття року”

Номінація

Вимоги

„Кращий інтелектуал

року”

 

В цій номінації представлені учні, які мають найвищий індекс успішності з предметів за підсумками року. До цього додаються коефіцієнти за підсумками етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

„Кращий дослідник

року”

 

В цій номінації представлені учні, які протягом року проводили дослідження з різних предметів, брали участь в роботі Малої академії наук. Додаткові бали отримують учні, що мають нагороди на районних, обласних, всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

„Кращий активіст

року”

В цій номінації представлені учні, які протягом року активно працювали в шкільному самоврядуванні та Д/О „ Україночка”. Учні, що мають активну життєву позицію, які можуть повести за собою клас чи школу.

„Краща

творча особистість року”

 

В цій номінації представлені учні, які протягом року брали участь в творчих загально шкільних заходах, пов’язаних з мистецтвом (театральним, музичним, танцювальним тощо), які мають високі досягнення на районних, обласних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

„Кращий спортсмен

року”

В цій номінації представлені учні, які протягом року показали високі досягнення в спортивним змаганнях та мають нагороди в районних, обласних, всеукраїнських турнірах та змаганнях.

„Відкриття

року”

В цій номінації представлені учні, які в навчальному році вперше виявили себе в навчальній, художній, спортивній діяльності чи в роботі самоврядування та Д/О „Україночка”.

 

Підсумки та нагородження конкурсу підводяться в травні місяці за всіма номінаціями. Переможці нагороджуються почесними стрічками та подарунками. Учень, який впродовж навчального року проявив себе в кількох номінаціях нагороджується  «Шкільною Нікою».

 Нагородження відбувається на святі «Шкільний олімп» присвяченому вшануванню переможців конкурсів і змагань та закінченню навчального року.

 

Проект

«Моніторинг навчально-виховного процесу як засіб підвищення рівня удосконалення, самовдосконалення і самореалізації учнів»

Мета проекту:

·        відстеження  результату  участі учнів у житті школи;

·        стимулювання навчальної та громадської діяльності;

·        сприяння особистісному зростанню через визначення відносного показника прогресу кожного учня.

Складники рейтингового оцінювання

І. Оцінювання навчальних досягнень

ІІ. Участь у роботі секцій МАН, олімпіадах, конкурсах, змаганнях:

ІІІ. Блок «Дисципліна та порядок»

ІV. Позаурочна діяльність класного колективу

Переможці нагороджуються перехідним кубком «Кращий клас року».

 

Проект

«Упорядкування та сучасне озеленення території школи»

Термін реалізації: 2011 – 2015 рр..

Мета проекту: облаштування території школи, що сприяє формуванню в школярів естетичного смаку, моральності, духовності, а також дозволить учителям проводити заняття на свіжому повітрі.

Основні завдання:

-         визначити і реалізувати шляхи озеленення території школи;

-         розробити проект дизайну шкільної садиби;

-         планування земельної ділянки навколо  навчального закладу;

-         підбір видового складу дерев, кущів, квітів.

Шляхи реалізації:

*    Проведення трудових акцій «Чисте подвір’я», «Весняна свіжість», «Квіти біля школи», «Сад»;

*    Залучення громади та спонсорів до співпраці.

Учасники проекту: учні, вчителі, батьки.

Очікувані результати:

Ø Покращення дизайну шкільної садиби.

Ø Поліпшення мікроклімату територій навчальних закладів.

 

 

 

Проект

 «Нашій школі - 45»

Термін реалізації: 2013 – листопад 2014 рр..

Мета проекту: Визначити і реалізувати шляхи озеленення території школи. Створити та реалізувати проекти дизайну шкільної садиби.

         Основні завдання:

-         здійснення ретельної інвентаризації насаджень території школи;

-         ознайомлення з асортиментом посадкового матеріалу (під час проведення екскурсій, походів, опрацювання каталогів, прайсів);

-         розробка  проекту (реконструкції або створення) шкільного дендрарію;

-         вибір і планування земельної ділянки навколо  навчального закладу;

-         підбір видового складу дерев і кущів;

-         формування розсадника;

-         підготовка ґрунту.

Шляхи реалізації:

*    Проведення доброчинних заходів, акцій «Турбота», «Грані добра», «Пам’ятні місця»;

*    Залучення дітей та учнівської молоді до волонтерства.

Учасники проекту: учні, вчителі, випускники школи.

Результати:

- Покращення дизайну шкільної садиби.

- Поліпшення мікроклімату територій навчальних закладів.

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer