You are here

Осокорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Осокорівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Жмурська Олена Анатоліївна
Community School Coordinator: 
Овчіннік Наталя Дмитрівна
Address: 
74210 Херсонська обл., Нововоронцовський р – н, с. Осокорівка , в ул. Леніна, 21
Phone: 
3-41-40
Email: 
Osokorovka@mail.ru
Web: 
http://school-osokori.ucoz.ua
About: 
Школа розпочала діяльність з 01.09.1968 року. Знаходиться у комунальній формі власності Осокорівської сільської ради відповідно до рішення від 17.04.1997 року, є юридичною особою. Будівля двоповерхова, П – подібної форми, площа забудови – 1335 м2, земельної ділянки – 1,5 га. Школа має спортивний зал, бібліотеку, 2 майстерні, їдальню, 23 класні кімнати. Колектив налічує 30 вчителів, із них 10 – вищої категорії, 1 – вчитель – методист, 2 старших вчителя, 14 – першої категорії, 1 – другої категорії, 5 – спеціалістів. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. У школі визначена, відповідно до Конституції України і Закону України „ Про мови “, українська мова навчання і введено профільне навчання.
Schoolchildren: 
208 учнів
Community type: 
Територіальна громада села Осокорівки
Phylosophy: 
Осокорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є центром громадського життя села. Головними завданнями навчального закладу є: • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; • виховання громадянина України; • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості,підготовленої до активного життя у громаді; • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом, за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя; • створення умов для формування громадсько – активного випускника школи. З цією метою школа тісно співпрацює з місцевою громадою, є ініціатором та організатором загально сільських заходів, учасником діяльності координаційного центру „ Сільська рада – школа – ДСП „ Агрофорум – 2 “. Мета школи і сільської громади єдина – зберегти село та створити „ Школу майбутнього – школу духовності “. Для цього маємо потужну команду: батьки, учні, педагоги, активні діячі громадськості. Між нами існує порозуміння, ми здатні створити громадсько – активну школу. Осокорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів є опорною школою району по вивченню педагогічного досвіду за темою „ Всебічне розкриття особистості за загальнокультурного потенціалу учителя та учня для реалізації духовних цінностей “. З цією метою працюємо над проектом школи майбутнього „ Школа духовності “. Громадянське становлення духовно багатої людини розпочинається через органи самоврядування учнівського колективу. Тому маємо вже створений проект.
Projects: 

Самоврядування дітей та учнівської молоді села

Актуальність проекту

На даному етапі розвитку нашої країни спостерігаємо тенденції до розвитку людської байдужості та громадянської пасивності. Причин цьому немало, але, якими б вони не були, потрібно шукати шляхи виправлення такої ситуації і підійти серйозно до виховання справжнього громадянина і патріота своє держави.

Дуже важко, а часто і просто неможливо змінити установки, погляди та стереотипи дорослих людей. Тому починати цей процес потрібно з дитячого віку, безперервно продовжуючи його до повноліття. Сприяти становленню нової особистості через нові форми та методи роботи, через мотивацію їх до участі у прийнятті рішень на різних рівнях – від первинних груп та колективів до вищих органів влади.

Ефективними формами виховання та навчання завжди були: практична робота, пізнання через особисту діяльність, через відчуття відповідальності і особистої значущості. Саме такі можливості становлення та виховання особистості дасть організація діяльності учнівської республіки «Родина».

Створення такого органу дитячого самоврядування в селі дасть можливість більш залучити дітей до участі в громадській роботі, до організації життя та діяльності своїх колективів, скоординувати роботу та об’єднати зусилля усіх дітей школи.

Але така діяльність дітей неможлива без підтримки дорослих: педагогів, методистів, батьків, керівників владних структур та громадських організацій.

Джерела фінансування проекту: бюджетні кошти; кошти партнерів програм; благодійні та спонсорські кошти; інші кошти, використання яких не заборонено чинним законодавством.

Мета: посилити вплив виховної роботи у навчальному закладі засобами самоврядування дітей та молоді

Завдання:

 • організація життєдіяльності органу учнівського самоврядування;
 • стимулювання та реалізація творчого потенціалу підростаючого покоління;
 • формування особистості дитини, її суспільно – громадянського досвіду, розвиток соціальної ініціативи, формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;
 • створення умов для самореалізації дітей, залучення їх до участі у прийнятті рішень;
 • всебічна реалізація дітьми своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
 • розвиток різних напрямків виховної роботи через організацію діяльності підструктур органів учнівського самоврядування, об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей, сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді.

Нормативно – правове забезпечення: Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ столітті, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та ін.

Основні напрямки реалізації проекту:

 • Організація діяльності  шкільної  організації «Родина»;
 • Створення шкільної газети; створення «Школи навчання учнівського активу»

Можливі партнери проекту:

 • Нововоронцовська районна рада;
 • Відділ освіти Нововоронцовської РДА;
 • Нововоронцовський  районний центр дитячої та юнацької творчості;
 • Державна податкова адміністрація;
 • Служба у справах неповнолітніх;
 • Соціальні служби для молоді;
 • Районний центр зайнятості;
 • Нововоронцовська районна рада дітей;
 • Районні ЗМІ;
 • Громадська організація «Червоний Хрест»
 • Осокорівська сільська рада;
 • Батьківський комітет школи;
 • Інші громадські організації та фонди;
 • Приватні та бізнесові структури.

Основні аспекти проекту:

 • Самоврядування учнів та вихованців у школі;
 • Самоврядування дітей у дитячих громадських організаціях, творчих об’єднань, клубах, літніх оздоровчих таборах.

Етапи реалізації проекту: 

Мотиваційний етап – 3 місяці (вересень – грудень 2011 року): обґрунтування та розвиток ідеї; створення ініціативної групи; залучення нових членів до групи організаторів дитячого самоврядування; підготовка статутних документів; формування громадської думки.

Організаційно – підготовчий етап – 6 місяців (січень – червень 2012 року): обговорення та затвердження статутних документів; навчання ініціативної групи; побудова власної структури; формування колективу «Школи навчання учнівського активу»; розробка робочих документів, програм діяльності підструктур; удосконалення механізмів роботи; випуск власної газети; налагодження партнерських стосунків.

Етап становлення –  6 місяців (липень 2012року – грудень 2012 року): аналіз інтересів, запитів та проблем дітей; пошуки шляхів їх вирішення чи лобіювання; реалізація пілотних мін – проектів; корегування статутних та робочих документів, планів роботи.

Етап функціонування –  1,5 роки (грудень 2012 року – травень 2013 рік): включення у процес захисту прав та інтересів дітей; підняття проблемних питань на рівні навчального закладу; організація та координація проведення шкільних програм та проектів; співпраця з органами державної влади.

Підсумково – аналітичних етап – 2 місяці (травень 2012 року – червень  2012 року): проведення моніторингових досліджень реалізації програми; проведення учнівської конференції з питань необхідності продовження реалізації даної програми, її вдосконалення, реорганізації тощо.

Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація проекту:

 • Діти молодшого, середнього шкільного та підліткового віку;
 • Вчителі – координатори шкільних міністерств.

Відповідальність за реалізацію проекту:

 1. Жмурська Олена Анатоліївна – директор школи;
 2. Овчіннік  Наталя  Дмитрівна – заступник директора школи з навчально – виховної роботи;
 3. Шиманська   Ольга Боголюбівна – педагог-організатор;
 4. Вчителі – координатори.
Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer