You are here

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: спецкурс 24 години

Printer-friendly versionPDF version
Annotation: 

24-годинний основний спецкурс «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади» розроблений на основі 72-годинного проблемно-тематичного навчального курсу «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади» для проведення в інститутах післядипломної педагогічної освіти (авторський колектив: Г. Єльникова - керівник авторського колективу; Л. Даниленко;; Т. Сорочан; Н. Клокар; Н. Софій; М. Ворон). Цей курс опановується слухачами факультетів підвищення кваліфікації за вибором.

Навчально-методичний посібник містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення тем, запитання і завдання до семінарських занять і заліку, а також навчально-методичні матеріали.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Університету менеджменту освіти НАПН України.

File: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer