You are here

Обізнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради Полтавської області

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Палієвець Олена Михайлівна
Community School Coordinator: 
Коваль Інна Валеріївна
Address: 
39052, Полтавська область, Глобинський район, село Обознівка, вулиця Жовтнева,5
Phone: 
(05365)33740
Email: 
oboznovka-school@yandex.ru
About: 
Наша школа – це навчальний заклад, в якому велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків з громадою. Надаємо освітні, соціальні, оздоровчі послуги , працюємо над розвитком та формуванням в молоді високої культури поведінки, творчих здібностей та талантів дітей, намагаємося створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей , шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, традицій села, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості кожного члена громади.
Schoolchildren: 
72
Community type: 
сільська
Phylosophy: 
Філософія школи заключається в тому, щоб використовуючи можливості впливу на батьків дітей, які навчаються в школі, стати сполучною ланкою між школою, громадою та владою, мобілізувати їх ресурси з метою вирішення проблем громади. Орієнтуємося на особистість учня, на формування активної громадської позиції, відповідальності перед собою та перед громадою за прийняті рішення Пріоритети: - Налагодження волонтерської діяльності - Підвищення якості освітніх послуг - Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання - Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально- виховного процесу з різними ресурсами громади - Активізація діяльності школи в освітньому процесі, житті громади.
Projects: 

 Значну роль у роботі навчально-виховного закладу відіграє громадське об’єднання «Тінейджер +». Створене за ініціативи учнів та вчителів школи, сільської молоді, об’єднання стало одним із перших у районі. Сьогодні ГО «Тінейджер +»  - це надійний партнер загальноосвітнього закладу.    

Школа є постійним учасником регіональних, всеукраїнських проектів, конференцій, семінарів, тренінгів. Інформація про діяльність школи широко висвітлюється в ЗМІ.

Мета створення громадської організації: впровадження оздоровчої, культурної, просвітницької діяльності серед молоді, сприяння її повноцінному, всебічно-гармонійному розвиткові та соціальному становленню.

Девіз: «Ніхто, крім нас, ніхто, крім вас не зробить в Україні клас!»

Діяльність:

- розробка та реалізація соціальних, дитячих, молодіжних програм та проектів;

 - організація благодійних акцій, концертів;

 - створення спортивних, художньо-прикладних гуртків та секцій;

- моніторинг та дослідження громадського суспільства та області.

  У 2011- 2013 році наша громадська організація реалізувала проект «Крок уперед»:

1.     “GREEN WAY”

Атак просто змінити життя,
варто тільки прибрати сміття!

2.     Запали любов в своєму серці!

3.     Life must goon!

4.     Модно бути здоровим

5.     З днем народження, Україно!

6.     Україна має таланти

У 2012 році ініціативна група «Тінейджер+» перемогла в конкурсі малих грандів, які надаються американським центром підтримки демократії «NationalEndowmentforDemocracy» з проектом «7 Я»

Ми обрали назву «7Я» не просто так, адже, ми прагнемо створити творчий осередок, який стане сім’єю для його учасників, а вони зможуть реалізувати всі свої «Я».

Ми працювали над створенням комплексу клубів за інтересами:

-            хореографія;

-            декоративно-прикладне мистецтво;

-            спортивні секції.

Так як наша організація створена на базі школи, ми вже працюємо над реалізацією нашої ідеї (гурткова робота) та, створивши просвітницький осередок, ми  поширюємо нашу діяльність не лише на дітей школи, а й на молодь села, сусідніх сіл.

В 2013 році педагогічний колектив також  розпочав роботу над культурологічним проектом «Народна культура – джерело духовності українців» в рамках всеукраїнської акції «Добро починається з тебе». Класні колективи працюють над проектами:

·        Народне мистецтво в дизайні сучасного одягу.

·        Активна молодь за активний  здоровий  культурний відпочинок.

·        Українська пісня – душа народу.

·        Народне різблярство на Полтавщині.

·        Нове життя мистецтва витинанки.

·        Культура козацької доби.

·        Книга – джерело духовності і культури.

Екологічний  проект

«Своєрідне/Своє, рідне»

Девіз проекту :       Сьогодні – це завтра,

                                    про яке ми потурбувалися вчора

     Проект реалізовувався у рамках Третього Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе», став лауреатом  у 2011 році.

Метою проектубуло

-                     формування високодуховної еліти суспільства — особистостей, які будують своє життя на основі гуманістичних духовних цінностей, володіють потужною внутрішньою енергією, що зумовлюється високими загальнолюдськими ідеалами, морально-етичними цінностями, усвідомленням свого призначення на Землі — пробуджувати совість людей і показувати приклад роботи зі збереження життя на планеті,

-                     пробудження бажання жити в гармонії з зовнішнім світом, у відповідності до його законів.

-формування в учнів навичок роботи в коман­ді, парах, малій групі; навичок критичного мис­лення; навичок оцінювання суспільних явищ і процесів; життєві та комунікативні навички;

-формування в учнів почуття особистої гід­ності, відповідальності, свого ставлення до подій і явищ суспільного життя, здійснення свідомого вибору,встановлювати особисту мету, спрямовану на розвиток суспільства, держави.

Основні завдання екологічного  проекту «Своєрідне/Своє, рідне»

1. Виховання любові до природи.

2.Розвиток почуття відповідальності за збереження природи України, її флори і фауни.

3.Визначення сучасних проблем довкілля й усвідомлення їх

    актуальності для всього людства, своєї країни, рідного  

    села, особисто для себе.

4.Розвиток в учнів потреби спілкування з природою.

5.Оволодіння учнями нормами відповідальної поведінки з її збереження.

6.Засвоєння учнями народних традицій у взаєминах людини і природи.

7.Залучення до природоохоронної діяльності наоснові набутих у школі знань ціннісних  орієнтацій.

Екологічний проект «Своєрідне/Своє, рідне» реалізовувався  у  семи  міні-проектах (акціях).

1.     «Збережемо первоцвіти» (1 клас)

2.     «Екологічна стежина» (2-4 класи)

3.     «Затишок» (5, 6 класи)

4.     «Птахи Полтавщини» (7 клас)

5.     «Лікарська ромашка» (8 клас)

6.     «Квіти – окраса нашої школи»  (9 клас)

7.     «Джерела мого села» (10 клас)

Розроблені міні-проекти спираються на живе враження, якого не вистачає сучасним дітям. Вони передбачали  поступове занурення і вживання дітей в оточуюче природне середовище, що містить три сходинки

На першій сходинці – формування емоційно-чуттєвого відношення до природи.

На другій сходинці – виконання творчих завдань і самостійних робіт, накопичення досвіду в ситуаціях спілкування з природою.

На третій сходинці – оволодіння методами природничо-наукового пізнання., навчання здобувати факти, формулювати проблеми, висувати гіпотези, будувати власні пояснення, практичне застосування знань.

Під час реалізації проекту виконані такі завдання:

- учні навчилися  планувати свій час та створювати    продукт проекту згідно з критеріями, здобувати інформацію з різних джерел, аналізувати, систематизувати;

- навчилися проводити цільовий  ефективний пошук у мережі Інтернет;  отримали  досвід публічного виступу під час захисту   проекту;

- навчилися переносити наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання, відпрацьовані під час роботи над проектом, на навчальну та суспільну діяльність;

- учні набули навички давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та особистим навчальним досягненням;  здобули  знання  про естетичну красу природи,   яка сприяє формуванню моральних почуттів    обов’язку і відповідальності за збереження,    

- навчилися   розрізняти первоцвіти; спостерігати за     ними;   навчилися спостерігатимуть за птахами рідного села,

 - практично навчилися  виготовляти годівниці, шпаківні.,

- учні навчилися  закладати клумби та вирощувати лікарські рослини, доглядати джерела та криниці.

Кінцевий продуктреалізації нашого проекту

«Збережемо первоцвіти» (1 клас) – виготовлення фотоальбому «Первоцвіти мого села»

«Екологічна стежина» (2-4 класи) – закладення екологічної стежини довжиною» 1.5км.

«Затишок» (5,6 класи) – презентація прибирання шкільного подвір’я, утримання в чистоті пам’ятників села.

«Птахи Полтавщини» (7 клас)  - виготовили 20 годівниць для зимової підгодівлі птахів, 5  шпаківень для приваблення шпаків до шкільного саду,  облаштували годівниці для пари лебедів  місцевої річки Сухий Омельничок.

«Лікарська ромашка» (8 клас) – виростити лікарську ромашка на площі 2 сотих на пришкільній ділянці.

«Квіти – окраса нашої школи»  (9 клас)  - заклали квітники на площі 3 сотих навколо школи.

«Джерела мого села» (10 клас) – розчистили  колодязь-журавель у центрі села, розкопали джерела, визначили  їх мінералізацію, про їх цілющу властивість описали у місцевій пресі.

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer