You are here

Новоолександрівська загальноосвітня школа-дитячий садок І-ІІІ ступенів Нововороноцовського району Херсонської області

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Береговий Василь Миколайович
Community School Coordinator: 
немає
Address: 
74231 пров. Шкільний,3 с. Новоолександрівка Нововороноцовський р-н Херсонська обл..
Phone: 
3-82-26
Fax: 
2-11-49
Email: 
oksinda@rambler.ru
About: 
Школа, на думку В.О. Сухомлинського, - повинна бути школою радості для дітей, школою творчості для вчителів, та школою спокою для батьків та суспільства. Саме на вирішення цього питання і направлена робота Новоолександрівської ЗОШ – дитячого садка І – ІІІ ступенів; закладу, який по праву може називатися школою – родиною. На сьогодні Новоолександрівська ЗОШ – дитячий садок є не просто самостійною юридичною особою, що знаходиться в підпорядкуванні Новоолександрівської сільської ради та фінансується з місцевого бюджету, а відрізняється як громадсько-активна школа. Як справжній соціально-культурний центр села. Головним колегіальним органом управління школи – родини є рада школи, яка діє в період між загальними зборами. До складу ради входять директор, учителі, батьки, а також лідери, учнівського самоврядування, яким властиві риси майбутніх вільних громадян. Котрі бажають бути вислуханими, мають право на свою власну думку, можливість впливати на прийняття рішень. Головою ради школи обрано Щербака Валерія Миколайовича, депутата Новоолександрівської сільської ради. Рада школи має свої підрозділи: піклувальну раду; групу, яка контролює якість харчування; раду профілактики правопорушень. Вагомою підтримкою ради школи у вирішенні актуальних питань життя навчального закладу є учнівське самоврядування, збори якого проводяться двічі на місяць. Уже більше 10 років діє дитяча екологічна організація «Рідний край». Як приклад слід відмітити, що з 16 депутатів Новоолександрівської сільської ради – 7 є педагоги. Керівник навчального закладу Береговий В.М. – депутат Нововоронцовської районної ради чотирьох останніх скликань. В основу моделі школи-родини покладено ідею управління освітнім закладом на державно-громадських засадах, де школа-дитячий садок стає механізмом, за допомогою якого відбувається процес суспільно активної взаємодії освіти й сільських об'єднань. Школа-родина в с. Новоолександрівка має достатнє матеріальне, кадрове та фінансове забезпечення, щоб дійсно стати соціокультурним центром розвитку сільської громади.
Schoolchildren: 
141
Community type: 
сільська
Phylosophy: 
Оптимальне поєднання державних і суспільних зусиль в управлінні освітою в інтересах людини, суспільства і держави, реалізація прав всіх учасників навчально-виховного процесу, підвищення ефективності державної політики в галузі освіти, задоволення освітніх потреб всіх категорій освітнього процесу, наявність державної структури управління освітою та розподіл повноважень та відповідальності між громадськими суб’єктами управління освітою на всіх рівнях. Громадсько-активна школа включає в себе:  всіх учасників навчально-виховного процесу, органи державного управління освітою;  нормативно-правову базу, яка регламентує державно-громадське управління освітою, процедуру та механізми їх взаємодії. Громадсько-активна школа передбачає створення діючої моделі такого управління, яка б дала можливість перевести формальне ставлення громадськості (особливо на рівні внутрішкільного управління) у площину конструктивної співпраці з адміністрацією школи. Головними принципами управління в системі освіти є:  законність, яка передбачає беззаперечне дотримання законодавства в сфері освіти;  цільова направленість діяльності суб’єктів державно-громадського управління освітою на реалізацію потреб та інтересів учасників освітнього процесу суспільства та держави;  свобода діяльності яка означає можливість кожного суб’єкта управління вільно вибирати методи та засоби здійснення управлінською діяльністю;  поєднання державного управління і громадського самоуправління в системі освіти, збереження їх балансу в правах та обов’язках, повноваженнях та відповідальності на всіх рівнях управління в сфері освіти;  наділення повноваженнями органів управління освітою в державній вертикалі зверху в низ, в громадській знизу вверх;  цивілізоване вирішення конфліктів і протиріч між державними і громадськими органами управління на класному рівні освіти через загальноприйняті погоджувальні механізми та процедури;  пріоритетність громадянського замовлення на освіту;  реалізація та захист прав учасників освітнього процесу;  суспільна прозорість освітньої діяльності.
Projects: 

Проекти: «Школа-родина», «Школа державно-громадського управління», «Утвердження здорового способу життя засобами родинного виховання».

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer