You are here

Нововоронцовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Нововоронцовського району Херсонської області

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Семеліт Олена Володимирівна
Community School Coordinator: 
Семеліт Олена Володимирівна
Address: 
74200 Херсонська обл., Нововоронцовський район, смт. Нововоронцовка, вул. Суворова, 6
Phone: 
(05533) 2-15-54
Email: 
Novzosh1@i.ua
Schoolchildren: 
454
Community type: 
сільська громада
Phylosophy: 
Мета роботи педагогічного колективу Нововоронцовської ЗОШ №1 – створити умови для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного учня, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури і громадського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.
Projects: 

Школа духовної культури — школа педагогічної гармонії

Анотація проекту

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, — інте­грація України в європейський та світовий освітній простір з орієнтацією на загальнолюдські фундаментальні демократичні цінності — викликає необхід­ність перегляду підходів до нав­чання й виховання школярів Школа, зорієнтована на вихо­вання «людини освіченої», поро­дила технократичне мислення, наслідками чого стало знання, для якого не існує категорії мо­ралі, совісті, добра, краси. Ре­зультат цього — глобальна криза політики, економіки, культури, що знаходить відображення в орієнтації сучасної людини лише на матеріальне споживання, у звуженні життєвих та духовних ін­тересів, у відсутності визначених ціннісних орієнтирів, моральних мотивів поведінки, в приземле­них стандартах, нав’язаних ЗМІ.

У теперішній соціокультурній ситуації виникає необхідність створення культуроцентричної школи, здатної забезпечити компетентне ставлення учня до свого життя, виховання дітей у дусі загальнолюдських ціннос­тей та ідеалів культури (див. схему 1).

Саме культура відкриває ши­рокий погляд на дійсність, здат­ність встановлювати зв’язки між різними сферами пізнання та духовного досвіду, допома­гає цілісності сприймання та гармонійності світовідчуття, яс­ному органічному уявленню про ієрархію духовних цінностей — історичних, сучасних і вічних.

Школа Духовної Культури допоможе учневі знайти, підтри­мати, розвинути в собі Людину і закласти в неї механізми самореалізації, саморозвитку, са­морегуляції, самозахисту, са­мовиховання тощо, необхідні для становлення самобутнього особистісного образу і гідного людського життя, для діалогіч­ної взаємодії з людьми, приро­дою, культурою, цивілізацією.

 

Схема 1.

Концептуальна модель школи

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer