You are here

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради Миколаївської області

Printer-friendly versionPDF version
Region: 
School head: 
Міносян Наталія Степанівна
Community School Coordinator: 
Міносян Наталія Степанівна
Address: 
57200, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Миколаївське, вул. Леніна 59
Phone: 
68-06-21
Email: 
SchoolNik@yandex.ru
Web: 
www.School-myschool.at.ua
About: 
Миколаївська ЗОШ I – III ступенів заснована у 1984 році. На сьогоднішній день в Миколаївській ЗОШ I – III ступенів навчається 134 учнів. У школі працює 22 вчителі: З них мають: вищу категорію – 6 вчителів; звання «старший вчитель» – 2 вчителя; I категорію – 4 вчителя; II категорію – 2 вчителя; 8 спеціалістів. Наш освітній заклад працює над актуальною методичною проблемою: «Впровадження інноваційних методів навчання в практику роботи школи – родини». Педагогічний колектив зосередив увагу на розв’язані проблеми створення школи – родини, тому що така модель освітньої системи надає кожному учневі широкі можливості для життєвого вибору, допомагає сформувати цілісний погляд на світ, створює умови для становлення повноцінного громадянина У школі вивчається дві мови: російська та англійська. Інформатика викладається з 2 класу: 2-6 кл – “Сходинки до інформатики”; 9 кл.— факультатив “Курс користувача”; 10 — 11 кл. — ”Інформатика”; 1-4 кл— факультатив “Логіка”; 8 кл—факультатив “Вчимося бути громадянином”. З 10 класу здійснюється профільне навчання: Філологічний профіль (англійська мова, англійська література); Крок за кроком педагогічний колектив школи відпрацьовує нові підходи до навчально - виховного процесу, впроваджуючи їх у щоденну шкільну практику: розробляються мультимедійні проекти: Досягнення мети навчання має забезпечити кінцевий результат – створення середовища, в якому б учасники навчально – виховного процесу моли змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності, спілкування. Педагогічний колектив школи вважатиме завдання на запланований період виконаними за умови опанування освітніх цінностей, визначених у плані роботи школи на рік.
Schoolchildren: 
134 учня
Community type: 
Члени територіальної громади Миколаївської сільської ради
Phylosophy: 
В основі діяльності ГАШ лежить громадсько зорієнтована освіта, що представляє освітню філософію, яка сприяє створенню можливостей для окремих громадян, шкіл, бізнесу, громадських і приватних організацій стати партнерами в реалізації потреб громади. Найбільше громадсько зорієнтована освіта виявляється в ГАШ - закладі, який відкритий 24 години на добу, сім днів на тиждень. ГАШ, які б відмінності між ними не існували в економічній чи соціальній сферах, мають спільну філософію. Школа ґрунтуються на демократичному ідеалі поваги до кожної людини та її прав на участь у справах громади, що стосуються загального добра. Програма має на меті досягнення активної участі всіх і вирішенні проблем, які існують у спільноті. Така програма характеризується адаптацією до потреб, що змінюються, постійним пошуком відповідних шляхів досягнення спільних цілей і ретельною оцінкою результатів діяльності. Громадсько зорієнтована освіта представляє освітню філософію, яка лежить у основі діяльності ГАШ, сприяє створенню можливостей для членів спільноти - окремих громадян, шкіл, бізнесу, громадських і приватних організацій - стати партнерами в реалізації потреб спільноти. Найбільше громадсько зорієнтована освіта виявляється у ГАШ, закладі, який відкритий після завершення традиційного шкільного дня для надання академічних, розважальних, оздоровчих, соціальних послуг і програм підготовки до професійної діяльності людей усіх вікових категорій. Модель ГАШ, також визнає важливість цього напряму, але розглядає громадсько зорієнтовану освіту в контексті принципів, що лежать в основі реалізації моделі. Громадсько зорієнтована освіта характеризується: • Участю громадян у вирішенні проблем громади через ради самоврядування. • Можливістю безперервної освіти для людей різного віку, соціальних груп та інтересів. • Використанням ресурсів громади для шкільних програм. • Вихованням через громадсько-корисну діяльність. • Залученням учнів до роботи в громаді. • Соціальною активізацією школи. • Демократизацією зовнішньошкільного простору, системи відносин в школі (побудова роботи в педколективі та школі на демократичних принципах). • Залучення батьків в мешканців громадив процес навчання дітей і в життя школи. • Оптимальним використанням можливостей і ресурсів школи для потреб громади. • Співпрацею між всіма організаціями й установами громади. • Взаємодією школи з діловими та промисловими кругами, з іншими школами. • Залученням волонтерів.
Projects: 

Навчись  поглянути у віртуальний  світ

1. Коротка анотація проекту:

          Зовсім скоро комп'ютер увійде в наші домівки, так  само, як  колись увійшли телевізор і мобільний телефон. Наше завдання допомогти населенню в придбанні навичок роботи з персональним комп'ютером. Ідея полягає в тому, що вчителі та підготовлені учні школи будуть навчати доросле населення комп'ютерної грамотності. Заняття будуть проводитися в шкільній бібліотеці  у вільний від уроків час. А також можуть бути за бажанням одержувача навчання проводитися вдома.

        Хлопці навчать дорослих вибирати комп'ютер при покупці, розкажуть про пристрій, про санітарно-гігієнічні  вимоги  та техніку  безпеки при роботі з ЕОМ. Проведуть практичні заняття по роботі з текстовим і табличними редакторами, по створенню та обробці графічних об'єктів, навчать роботі в Інтернеті . Познайомлять зі шкільним сайтом і залучать населення до роботи з ним.

       Опитування молодих людей віком 25-35 років (особливо жінок) з'ясувало, що серед цієї категорії багато тих, хто не може знайти роботу, яка  відповідала  б їхнім запитам. Закінчивши навчальні за­клади м. Миколаєва 10-15 років тому (за спеціальностями бухгалтер, працівник торгівлі, економіст-плановик, інженер-механік) ці  люди стикаються з проблемами працевлаштування — всюди необхідні знання ком­п'ютера, а також програм, які супроводжують той чи інший вид діяльності. Перед такою ж дилемою постають люди, які мають спеціалізацію столяр. У Миколаєві працюють меблеві цехи,  там  від ро­бітника вимагають аналогічних знань.

        Аналіз виявив, що близько 50 молодих людей готові пройти на­вчання на рівні освоєння комп'ютерної техніки, щоб у майбут­ньому не бути жертвою "ситуації" та забезпечити необхідний про­житковий рівень своєї родини. 

            Запровадження Інтернету у шкільну  бібліотеку  — це забезпечення швидкого доступу до інформації, це вхід у нові проекти, знаходження шляхів їх  реалізації та влас­ного плану руху.

Мешканці села готові отримувати знання різного характеру, розміщувати та створювати свої УЕВ- сторінки, налагоджувати спілкування . Тому ці люди є ще однією групою, готовою вчитися. Саме це спонукало нас до вибору такого проекту  і наша школа стане вважатися Центром навчання і розвитку перспективного  проекту для мешканців  села .
          В результаті реалізації проекту населення опановуватиме комп'ютерну грамотність, а діти систематизують свої знання, отримають задоволення від виконаної корисної справи, навчатимуться спілкуванню з дорослим населенням, познайомляться з цікавими людьми, краще зрозуміють проблеми місцевого населення, отримають навички викладацької діяльності.

2. Короткий  опис організації, команди проекту:

       Організація - Миколаївська  ЗОШ  як освітньо-культурний центр на селі сьогодні задовольняє запити громади в різних сферах суспільного буття.

       Миколаївська школа приймала участь і здобула перемогу в конкурсі суспільно-корисних ініціатив школярів "10 класних проектів» 2005-2006рр в номінації «Газета ХХІ століття». А так само ще одну заслужену перемогу в 2008-2009рр отримав проект під керівництвом Білецької Н.С. - проект «Клуб ветеранів» в номінації «Швидка допомога». Традиційно школа виконує головну свою функцію - надає освітні стандартні послуги.  В  школі  працює  42  робітника.

        Навчання та виховання підростаючого покоління є головним завданням школи. За останні десять років, у період розбудови демократичного суспільства та утвердження гуманістичних принципів співжиття, школа об'єктивно перетворилася на селі на центр громадського життя.

       Першими нашими кроками  було проведення моніторингу на селі, створення ініціативної групи, яка стала радою проекту. З участю учнів, батьків, вчителів, партнерів було проведено анкетування на селі, загальношкільні батьківські збори, що дало можливість визначити найсуттєвіші, найболючіші проблеми, які хвилюють громаду, а також бачення їх розвитку.         

       Виходячи із соціально-економічної ситуації, що склалася в ре­гіоні, пов’язаної із закриттям промислових підприємств, зростає ізоляція певних соціальних груп населення. Низька мо­більність і відсутність можливості швидко перекваліфікуватися, пристосуватися до нових умов — загальна проблема сьогодення.

        Школа — єдиний заклад культури й освіти в селі. Вона відчуває відповідальність перед людьми майбутнього. Сьогодні, як ніколи раніше, треба підносити духовний рівень суспільства. Використовуючи свої інтелектуальні і матеріальні ресурси, шко­лі під силу вирішити багато проблем соціального характеру мешканців села.

         Для вирішення проблем місцевої громади, вчителів, батьків, учнів школи розроблена ця програма.

Цільова група:

а)        Цільова група: мешканці  села, педагогічні працівники, учні , люди віком від 20 до 40 років, частина з яких у зв'язку із закриттям підприємств опинилася без роботи, а решта, через високі вимоги до професійної майстерності, не знайшла себе;

в) центр зайнятості району;

г) ті, хто вчитиме — налагоджуватиме контакт з молодими батьками, впливати  через них на дітей.

Проект "Сонце в долонях".

 

 1. Коротка анотація проекту.

Сьогодні знання англійської – це не модне віяння, а повсякденна практика спілкування, обміну досвідом та набуття міжнародних контактів. Зрештою, вивчення будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові можливості та робить багатшим наш кругозір. До того ж, саме англійська мова в даний час є найпоширенішою і використовується для міжнародного спілкування.

Ініціатором проекту виступили вчителя англійської мови Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Лях Наталя Василівна та Федоровська Ірина Семенівна, яким не байдуже подальше навчання учнів для  отримання престижної професії.

Для того щоб надати нашим учням можливість , хоча і заочно в презентаціях та у відео роликах, відвідати Чемпіонат по Футболу ЄВРО -2012,  щоб учні могли вільно себе почувати в різних ситуаціях у спілкуванні з іноземними вболівальниками. Більше дізнатися про Європейські країни, їхні традиції та культуру. Учні, які будуть відвідувати ці факультативні заняття, в майбутньому зможуть стати волонтерами в ЄВРОБАСКЕТ -2015, який відбудеться в нашій країні, або відвідати баскетбольні матчі  та вільно спілкуватися  англійською мовою.

Ми ставимо перед собою найголовнішу ціль  -  створити умови для кращого вивчення іноземної мови, для того щоб вільно спілкуватися не тільки  з туристами, які відвідують м. Миколаїв - місто корабелів,але й з друзями в мережі  Інтернет та на уроці іноземної мови.

Для виконання проекту буде розроблений  графік факультативних занять для  учнів, які бажають вільно спілкуватися англійською мовою. Протягом 5 місяців будуть проводитися заняття, як індивідуальні, так і групові, де будуть виконуватися навчально-пізнавальні програми.

 В кінці курсу будуть проводитися тестування в цікавій формі для виявлення рівня знань, отриманих в період вивчення курсу.  В кінцевому результаті учні мають подолати мовний бар’єр, вільно спілкуватися з однодумцями, вести діалоги в різноманітних мовних ситуаціях. Даний проект допоможе переглядати іноземні фільми, прослуховувати музичні композиції  та читати книги відомих англійських письменників мовою оригіналу.

Проект «Сонце в долонях» розрахований на період навчання учнів в школі з 1 жовтня  2012 р по 1 травня 2013 р .

Бюджет проекту складає приблизно 17 тис. гривень на придбання ноутбука та його комплектуючих, проектора, універсального копіювального апарату та забезпечення для мережі Інтернет.

 

 1.  Короткий опис організації, команди проекту.

 

2.1. Інформація про організацію.

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. , двері якої відкрилися для школярів у 1985 році, була не типовим приміщенням для навчання. Ця будівля використовувалася як гуртожиток. Класи дуже маленькі , але силами батьків вони мають гарний вигляд. Дітям дуже затишно навчатися, а вчителям працювати.  Шкільний колектив  нараховує 42 працівника. З них 25 вчителів : 2 вчителя- ветерани праці, 3 вчителя мають звання «Старший вчитель», по 5 вчителя І та ІІ категорії  і 10 молодих спеціалістів. Загалом у нас дуже молодий колектив. Більшість вчителів були нагородженні грамотами та подяками від районного  та обласного відділу освіти.

 1. Постановка проблеми.

 

На створення даного проекту нас наштовхнула така проблема, як недостатня кількість лексичних, граматичних, інших знань та навичок з англійської мови у дітей. На сьогоднішній день вивчення іноземної мови є дуже актуальним та необхідним. Не маючи спеціально облаштованого класу та матеріально-технічної бази для вивчення англійської мови дуже важко надати знання учням для того, щоб вони вільно себе почували у спілкуванні, вміли вести діалоги та орієнтувалися у різних мовних ситуаціях.

Виходячи з цього, бачення вирішення даної проблеми є таким : потрібно придбати необхідне обладнання для проведення спеціальних факультативних занять для покращення рівня знань з англійської мови. Не маючи змого почути та сприйняти на слух мову, діти не мають можливості правильно висловити свою думку не порушуючи орфоепічних та лексичних норм.

 

 1. Мета та основні завдання проекту.

 

Факультативний курс «Удосконалення знань з англійської мови» розраховано на учнів 8-11класів. Програма розроблена відповідно до вимог державної програми 2-11 класів «Іноземні мови» (К.: Перун, 2005), Державного стандарту з іноземних мов, Загальноєвропейських рекомендацій, Концепції навчання іноземних мов у середніх загальноосвітніх школах.

Мета факультету : поглибити знання з англійської мови; удосконалювати навички з граматики, аудіювання,  лексики та  у вивченні фонетики; зацікавити учнів англійської мови; посприяти творчому розвитку особистості.

Для успішної реалізації мети факультативного курсу передбачається залучення учнів до організації своєї індивідуальної іншомовної діяльності у процесі навчання, до спостереження за своїми успіхами й результатами. Факультативний курс передбачає вирішення таких завдань:

 • Зацікавити учнів у вивченні ділової розмовної англійської мови з метою здійснення в майбутньому подорожі до країни, а також у вивченні культури цієї країни;
 • Розвинути навички і вміння учнів самостійно здобувати потрібну інформацію й використовувати її відповідно до поставлених завдань;
 • Навчити учнів формувати й задовольняти свої потреби в навчальному процесі, зокрема у вивченні ділової англійської мови;
 • Розвинути лінгвістичний репертуар, у якому присутні всі мовні вміння,у контексті цього ключового значення набуває розвиток мотивації, вмінь та впевненості молодих людей під час контактування з новим мовним досвідом;
 • Активізувати та розвинути інтелектуальні здібності, знання та мовленнєвий досвід слухачів шляхом широкого застосування ситуації реального мовленнєвого спілкування;
 • Ознайомити учнів з історико - соціокультурною базою іноземної мови;
 • Сформувати власний стиль іноземної мовленнєвої та соціокультурної поведінки;
 • Вміння правильно застосовувати граматичні конструкції;
 • Розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;
 • Розширювати світогляд учнів, розвивати творчу особистість;
 • Виховувати комунікативні потреби у спілкуванні з носіями мови;
 • Виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

 

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer