You are here

комунальний заклад освіти Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа № 8

Printer-friendly versionPDF version
School head: 
Катіна Ірина Володимирівна
Community School Coordinator: 
Катіна Ірина Володимирівна
Address: 
52200, м. Жовті Води, пров. Запорізький, 12
Phone: 
(05652) 2-65-75
Email: 
shkola_8_Jv@mail.ru
About: 
Комунальний заклад освіти Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа № 8 заснована 25 липня 1986 року. Педагогічний колектив працює над проблемою « Створення освітнього простору, який забезпечує формування особистості учня нового покоління в умовах розвитку креативної освіти». Навчально-виховний процес забезпечують 39 висококваліфікованих педагогічних працівників. З них вищу кваліфікаційну категорію мають: 18 осіб, в тому числі звання «учитель-методист» - 8, «старший учитель» - 6. З першою кваліфікаційну категорію 5 вчителів, з другою – 7 та 9 спеціалістів. У 2007 році педагогічний колектив ознайомився з програмою «Школа як осередок розвитку громади», реалізацію якої у 2003 році розпочав Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за фінансової підтримки фонду Чарльза Стаюрта Мотта та Міжнародного фонду «Відродження». За цей час засвоїли філософську та нормативно-правову базу створення й розвитку громадського суспільства і громадсько активних шкіл: опанували базову модель ГАШ та створили свою власну з урахуванням місцевих умов та особливостей. Співпрацюємо з вищими навчальними закладами, удосконалюємо профільне навчання з поглибленим вивченням економіки та основ підприємницької діяльності. Забезпечуємо сприятливі умови для творчого і інтелектуального, духовного і фізичного розвитку обдарованих дітей. Впроваджуємо в навчально-виховний процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології. підтримуємо зв’язок з асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР). (Делегація школи – учасник ІІ Молодіжного проекту «Польський досвід реформ та розвитку Європейських традицій». Представники школи у 2012 році ознайомилися з історичною та культурною спадщиною міст Варшава, Бидгощ, Гданськ, провели зустрічі в держаних інституціях та меріях.) Презентуємо свої надбання на Міжнародних виставках, оглядах-конкурсах та педагогічних ярмарках.
Schoolchildren: 
503
Community type: 
мешканці мікрорайону, батьківська громада, депутатський корпус, учнівська громада, спілка ветеранів Великої Вітчизняної війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС, воїни-інтернаціоналісти, шефські організації
Phylosophy: 
Головним завданням сьогодення є виховання та підготовка молодого покоління, яке реально здатне оцінити, впровадити, а головне – зберегти ідеї демократії, навчити учнів не лише жити в умовах сучасної держави,дотримуватися її законів, відстоювати свої власні права, а й практично реалізувати ці знання життєдіяльності в навчальному закладі. Останнє можливо здійснити лише за допомогою створення ефективної системи державно-громадського управління. Державно-громадське управління в нашій школі можна представити як інтеграцію трьох напрямів роботи: 1) демократизації діяльності та управління освітою; 2) розвитку асоціацій учасників освітньої діяльності (професійні асоціації педагогів, органи учнівського та батьківського самоуправління всіх рівнів); 3) організації громадських органів управління освітою. Нашим педагогічним колективом була створена власна модель громадсько активної школи. В основі діяльності школи лежить громадсько орієнтована освіта, що представляє освітню філософію, яка сприяє створенню можливостей для окремих громадян, шкіл, бізнесу, громадських та приватних організацій стати партнерами у реалізації потреб громади. Школа ґрунтується на демократичному ідеалі поваги до кожної людини та її прав на участь у справах громади, що стосується загального добра. Всі процеси, що відбуваються на базі закладу, розподіляються на три напрями: демократизація, волонтерство, партнерство. В рамках кожного напряму визначаються цілі, розробляються технології й з׳являється цілісна система роботи всього закладу. Заклад не просто надає освітні послуги учням, але й розвиває громаду, залучає батьків та мешканців до вирішення соціальних проблем, які існують як у школі так і в громаді. Способи взаємодії школи, громади та місцевих установ: • розробка, обговорення та презентація соціальних проектів; • спільні культурні заходи; • створення матеріально-технічної бази для проведення спільних соціокультурних акцій у т.ч. на території будівель та споруд, що належать школі, громаді, місцевим установам; • визначення та використання можливостей розширення інтерактивної взаємодії для освіти й виховання всіх ї учасників; • поєднання зусиль школярів, учителів, громади та органів місцевого самоврядування в ході реалізації соціальних проектів, спрямованих на підвищення життєвого рівня людей; • створення у школі громадської приймальні.
Projects: 

Всім відомий вислів Ю. Яновського «Стоячи на місці, людина рухається назад». А щоб рухатись вперед, необхідно бачити перспективи. Тому в 2009 році творчою групою вчителів на чолі з адміністрацією  був складений «План розвитку школи на 2009-2013 роки».  Пріоритетними напрямами цього плану є:

  • ефективна система моніторингу якості освіти;
  • збереження комфортного виховного  середовища на принципах демократизації та гуманізації шкільного життя;
  • зміцнення здоров′я учасників навчально-виховного процесу як найвищої соціальної цінності;
  • створення умов для реалізації принципу « Освіта протягом усього життя»;
  • допрофільне та профільне навчання учнів;
  • створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного та  фізичного розвитку обдарованих учнів;
  • постійне оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази відповідно до вимог часу;
  • інформаційно - навчальне середовище системи освіти школи.

Розробляючи цей план ми виходили з того, що він має бути стратегічним, тобто конкретним, цілеспрямованим, досяжним та  акцентованим на найважливіших  для закладу пріоритетах.

            В основу плану розвитку школи покладено місію школи, яка полягає в створенні освітнього простору, який забезпечує процес навчання, розвитку й виховання інноваційної особистості, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, націленої глибокою громадянською відповідальністю й патріотичним почуттям, яка є носієм найкращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку й самовдосконалення

            У жовтні 2009 року на базі методичного  кабінету відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради спільно з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної  педагогічної освіти та Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» за сприяння програми МАТРА Міністерства закордонних справ королівства  Нідерланди та МФВ «Відродження» відбувся семінар. В ході семінару був презентований  «План розвитку школи на 2009-2013 роки». Цей же план був представлений для презентації на Національній конференції в Києві.

 


Комунальний заклад освіти

Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними

класами школа №8

            Напрями роботи:

·          ефективна система моніторингу якості освіти -

інструмент управлінського забезпечення державного стандарту;отримання певної інформації про стан освітнього процесу,  систематичне відстеження  результатів навчання і виховання , спостереження за взаєминами в системі «батьки-учні-учителі-адміністрація», обов’язкове порівняння попередніх результатів зі здобутками чи прорахунками сьогодення;

·         збереження комфортного виховного  середовища на принципах демократизації

гуманізації шкільного життя – створення дієвої моделі державно-громадського  управління розвитком освіти, створення технології творчого освітнього  виховного середовища, яке веде до оновлення школи як осередку освіти і виховання, сприяє формуванню нового типу людини;

·         зміцнення здоров′я учасників навчально-виховного процесу як найвищої соціальної

цінності – створення умов для забезпечення потреб кожного учасника навчально-виховного процесу у зміцненні здоров'я , фізичному та духовному розвитку, установлення партнерства вчителів, учнів, медичних працівників, батьків, громадськості, яке допоможе комплексно вирішити проблему стану здоров'я дітей;

·         створення умов для реалізації принципу « Освіта протягом усього життя» - створення умов

для розвитку  доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, запитів особистості та потреб держави з найповнішим використанням можливостей регіону; налагодження тісних  зв’язків  між дошкільним закладом, школою і вищим навчальним закладом ;

·         допрофільне та профільне навчання учнів – забезпечення формування умінь учнів здійснювати

свідомий вибір професії, докладати зусиль і досягати успіху в обраній професійній діяльності, в інтелектуальному, соціальному і особистісному розвитку; участь у роботі Ресурсних центрів міста та школи та Профорієнтаційного центру на базі СШ № 3;

·         створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного та  фізичного

розвитку обдарованих учнів – піднесення на якісно новий рівень  роботи педагогічного колективу школи, яка направлена на розвиток особистості, розкриття її творчих можливостей;

·         постійне оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази відповідно до

вимог часу – організація власної бухгалтерії, відкриття рахунків, розробка програми економічного розвитку , створення фондів матеріального стимулювання працівників і учнів, створення фонду розвитку школи, придбання сучасної комп’ютерної техніки, оргтехніки, наочного обладнання, благоустрій території та поновлення інтер’єру школи.

·         Інформаційно - навчальне середовище системи освіти школи – впровадження сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.

 

Проект 1.

Створення  інноваційної моделі начального закладу «Громадсько активна школа.

Школа соціального успіху»

 

Мета проекту:

·         створити  та реалізувати  інноваційну модель  загальноосвітнього навчального закладу «Школа

соціального успіху. Громадсько активна школа», де передбачити забезпечення учнів високим рівнем якості освіти, створення умов  для повноцінного розвитку їхніх здібностей, обдарувань, талантів, збереження здоров′я, самореалізації у власній успішній життєтворчості.

 

Очікувані результати від реалізації проекту:

·         створення інноваційної моделі загальноосвітнього навчального закладу «Школа соціального

успіху. Громадсько активна школа»;

·         створення умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, оновлення її

змісту, навчально-виховного процесу;

·         встановлення зв’язків соціального партнерства та співробітництва у взаємодії між інноваційним

навчальним закладом з родинами учнів, виробничими структурами, іншими навчальними закладами, громадськими організаціями;

·         створення системи проектно-цільового управління інноваційним закладом на основі

співробітництва та соціального партнерства;

·         апробація створеної системи виховної роботи, метою якої є формування особистості з активною

життєвою позицією та прагненням до здійснення громадських дій.

Проект  2 .

Профільна і допрофільна підготовка  учнів

Мета проекту:

·         створення  умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів,

здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки, враховуючи індивідуальні особливості;

·         забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення;

·         формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

·         забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою професійною освітою

відповідно до економічного профілю;

·         підготовка учнів до життя в умовах ринкової економіки, сформувати знання, які дали б майбутнім

громадянам можливість  об’єктивно оцінювати цінову політику  уряду, його дії, спрямовані на подолання економічної кризи, пом’якшення інфляції, скорочення безробіття, зростання реальних доходів  населення.

Очікувані результати від реалізації проекту:

·         вплив профільного навчання на якість освіти;

·         продовження освіти випускників у вищих навчальних закладах на економічних факультетах;

·         професійне зростання і мобільність учнів 10-11 класів в умовах реформування сучасного

суспільства ;

·         здобуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідно-пошукової

діяльності;

·         підвищення престижу економічної освіти серед учнів та батьків школи № 8 та шкіл міста.

 

Проект 3

Обдаровані діти – надія нації

 

Мета проекту: системно виховувати інтелектуально творчу особистість.

 

Завдання проекту:

·         забезпечити  сприятливі умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку

обдарованої молоді;

·         розробка напрямків роботи з обдарованою молоддю;

·         сприяти професійному самовизначенню та творчій реалізації обдарованих учнів;

·         оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю.

 

Очікувані результати від реалізації проекту:

 

·         виявити творчих, обдарованих учнів школи;

·         забезпечити їх всебічний розвиток, участь у конкурсах, олімпіадах, роботі МАН;

·         знайти і залучити до співпраці з обдарованими дітьми меценатів, що забезпечать матеріальну

підтримку;

·         забезпечити рівень соціалізації і самореалізації дитини у подальшому житті;

·         підвищити імідж навчального закладу.

 

Проект 4

Створення шкільного центру «Захистимо права дітей на безпечний інформаційний простір»

Мета проекту:

·         привернути увагу громадськості до проблеми: вплив інформаційного простору на внутрішній світ

і поведінку дитини;

·         піднести престиж учнівства у справі «Молодь – за чистий інформаційний простір»;

·         створити шкільний інформаційний центр «Захистимо права дитини на безпечний інформаційний

простір».

 

Завдання проекту:

·         створити шкільний центр «Захистимо права дітей на безпечний  інформаційний простір»;

·         забезпечити роботу комп’ютерних клубів відповідно правових  норм та моральних критеріїв;

·         духовно збагачувати, розвивати моральні та культурні цінності учнівської молоді;

 

Очікувані результати від реалізації проекту:

·         створення шкільного інформаційного центру «Захистимо права дітей на безпечний

інформаційний простір»;

·         робота комп’ютерних клубів відповідно  правових норм та моральних критеріїв;

·         збагачення духовних, моральних та культурних цінностей учнівської молоді;

·         інформування громадськості міста

 

Проект 5

Виховна система громадсько активної школи  «Школа соціального успіху»

Мета проекту:

·         створення комфортного виховного  середовища  на принципах демократизації і гуманізації

шкільного життя;

·         виховання свідомого компетентного  і відповідального громадянина, який є соціально та

політично активною особистістю, повноправним членом громадянського суспільства.

 

Очікувані результати від реалізації проекту:

·         створення «Школи соціального успіху»;

·         прагнення  школярів бути соціально активними особистостями;

·         набуття власного досвіду громадянського життя;

·         особиста відповідальність  кожної дитини за свої вчинки;

·         прагнення до самореалізації в майбутньому.

 

Проект 6

Ми – за здорове покоління.

      Мета проекту: залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів шкільного самоврядування, громадських організацій та об’єднань до проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі і формування в учнів уявлення про основні положення здорового способу життя.

Завдання проекту:

·         Створення умов для забезпечення потреб кожного учня у зміцненні здоров’я, фізичному та

духовному розвиткові.

·         Установлення партнерства вчителів, учнів, медпрацівників, батьків, громадськості, яке допомагає

комплексно вирішити проблему стану здоров’я дітей.

·         Виховання в учнів відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної

орієнтації на здоровий спосіб життя.

·         Широке залучення батьків, державних, суспільно-громадських організацій, органів місцевого

самоврядування у процес виховання, навчання та валеологічного супроводження школярів.

·         Зміцнення здоров’я учнівської молоді засобами виховання фізичної культури, організація

здорового дозвілля: заняття спортом, музикою, мистецтвом, членство в клубах, гуртках.

·         На доступному для вихованців рівні збільшити обсяг знань про шкідливі звички через

розповсюдження тематичної літератури, зустрічі з фахівцями цього профілю (медиками, психологами), перегляд документів, фотографій, фільмів, дати їм переконливі наукові знання про згубний характер захоплення наркотиками, алкоголем, токсичними речовинами.

·         Налагодити тісну співпрацю з батьками, посилюючи роботу батьківського всеобучу з цих питань.

 

Очікувані результати від реалізації проекту:

·          Покращення фізичного здоров’я учнів.

·          Суттєве зменшення кількості учнів із проявами шкідливих звичок.

·          Упровадження системи формування здорового способу життя.

·          Широке впровадження в систему роботи школи здоров’язберігаючих технологій.

·          Залучення батьків та громадськості міста до вирішення проблеми формування здорового способу

життя.

·          Створення в школі психологічного мікроклімату, що забезпечує позитивну мотивацію учасників

навчально-виховного процесу до ведення здорового способу життя.

 

Проект 7

Створення шкільного Європейського клубу

Мета проекту:

·         підготовка учнів до свідомого життя у вільному суспільстві у дусі розуміння миру, терпимості та

дружби між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·         відкрити Європу для себе і для Європи ;

·         знайомство з цікавими  людьми, встановлення контактів з ровесниками з інших країн, навчитися

працювати в команді, спілкуватися іноземною мовою;

·         пізнання європейської  історії та культури, що дасть змогу легше увійти  до спільної Європи;

·         пропагувати знання про Європейський Союз;

·         впливати  на формування та розвиток про європейських умінь та позицій;

·         навчання про Європу, навчання для Європи, навчання в Європі.

 

Очікувані результати від реалізації проекту:

·         створення шкільного Європейського клубу (ШЕК);

·         збагачення духовних, моральних та культурних цінностей учнівської молоді;

·         інформування  громадськості міста;

·         пошук нових ідей та рішень, а також втілення їх у життя;

·         отримання знань у сфері Європейської освіти;

·         покращення навичок учнів, в становлення співпраці з іншими школами.

Photo: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer