You are here

Компонент «Партнерство школи і місцевої громади»

Ще один компонент моделі діяльності громадсько-активної школи – «Партнерство школи і місцевої громади». Соціальні, політичні й економічні зміни, що відбуваються протягом останнього десятиліття, потребують розвитку нових форм відносин для використання потенціалу демократичного і капіталістичного суспільств на користь людей. Зміни сталися так швидко і справили настільки грандіозний вплив на старі норми, що безліч позитивних елементів було знищено разом з тим, що мало зникнути.

Споконвічно школа розвиває партнерські відносини. Партнерство – це встановлення та розвиток взаємовигідних відносин між школою, вчителями, учнями, членами громади і спонсорами для спільного вирішення загальних проблем. Партнерствам на базі школи властиві такі характеристики: взаємовигідність; прозорість; волонтерство; двостороннє спілкування; чесність; повага; рівність.

Партнерство на базі школи - це можливість поліпшити імідж школи, можливість залучити додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи, для задоволення потреб і інтересів громади. Партнерства створюють соціальний капітал, поліпшують взаєморозуміння, довіру і взаємодію між представниками різних секторів громади. Відповідно вони служать зміцненню демократії.

Партнерство школи і місцевої громади включає таку групу показників:

  • спрямованість ресурсів школи на розвиток громади, громадянської самоорганізації і самоуправління;
  • розвиток у школі та громаді традиції і практики громадянської активності;
  • наявність на місцевому рівні реальних структур громадянського суспільства і гарантій їхнього стабільного розвитку.

Партнерство припускає розробку і впровадження механізмів спільної діяльності й ініціювання різних форм взаємодії з бізнесом, органами місцевого самоврядування, некомерційними організаціями, громадськістю.

Визначення терміна "партнерство" дуже часте викликає суперечки у представників різних соціальних груп, але якими б ні були наші уявлення про партнерство, дуже важливо пам'ятати, що його не може бути там, де немає загального інтересу і взаємовигідних відносин

Існує багато різноманітних способів організації партнерства школи із місцевою громадою. Важко найти громаду, в якій інтереси школи, представників місцевої влади, бізнесу, громадськості в тім або іншому ступені не перетиналися. Уміння знайти дотики перетинання, поставити загальні цілі та визначити ступінь участі в спільній діяльності необхідно ще на самому початковому етапі взаємодії. Правильний розвиток таких відносин приведе до довгострокової та результативної співпраці. Для цього треба мати інформацію про специфіку, правові основи і проблеми іншої сторони, потрібно вміти добувати і працювати з подібною інформацією. Створення плану спільної діяльності - ще одна обов'язкова умова співпраці.

Як бачимо, у соціально-економічних умовах, що створилися, школі поодинці не вирішити усіх виникаючих проблем і дуже важко конкурувати з іншими загальноосвітніми установами. Необхідно володіти сучасними технологіями роботи з громадськістю, засобами масової інформації, володіти механізмами залучення позабюджетних коштів, уміти спланувати й оцінити діяльність школи, змінити традиційні форми і методи роботи з учнями і батьками на інтерактивні. Усіма цими методиками володіє громадсько-активна школа.

Отже, розширення послуг на базі школи, як того вимагає модель ГАШ, стимулює виникнення інноваційних освітніх програм, допомагає вдосконалити професійну форму педагога, яка відповідає вимогам сучасності. Школи, залучені до програми, відмічають один факт: як тільки вони вибрали для розвитку свого загальноосвітнього закладу модель ГАШ, вони стали конкурентоспроможними. У рамках моделі ГАШ відбувається переорієнтація на особистість учня, на формування активної громадської позиції, відповідальності перед собою та перед громадою за прийняті рішення. У результаті роботи за моделлю ГАШ ресурси школи використовуються ефективніше в інтересах усіх мешканців громади. Школа, перетворюючись у громадський центр, більше отримує реальної допомоги від місцевої громади, комерційних структур та влади.

Громадсько-активні школи забезпечують участь дитини в житті великої спільноти й успішну соціалізацію. Ще одна цінність моделі ГАШ – її адаптованість. І маленька сільська школа, і величезна школа мегаполіса можуть знайти свій власний варіант розвитку за моделлю ГАШ.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer